Övrigt

Borderterrier för jakt

Hundrasen borderterrier kännetecknas av att vara både modig och skärpt. För jakt är den särskilt lämpad som grythund. Ofta brukar den fungera i rollen som sprängare. I så fall arbetar den från flera håll och driver fram viltet från grytet. Med rätt träning kan en borderterrier även vara förliggare och skälla fast viltet så det…