Hundutställningar – vad ska du tänka på?

Att ägna sig åt hundutställning är ett bra sätt att sysselsätta både hund och ägare. Det anordnas årligen mängder av tävlingar och det går i det stora hela ut på att få din hund bedömd efter hur väl den uppfyller det rastypiska utseendet.

Hur går en utställning till?

Det finns vissa krav för att få delta i utställningar arrangerade av de stora svenska klubbarna. Några av dessa är att din hund är registrerad i SSK samt att hunden har genomgått gällande vaccinationer och är ID-märkt. Utländska hundar ska vara registrerade i hemlandets motsvarande part till SSK. Hundar under 4 månader får inte delta i utställningar.

Det som bedöms är alltså sådant som kroppsbyggnad, bett, benställning och svansföring. Domaren ska alltså avgöra hur pass väl de deltagande hundarna följer den typiska rasstandarden. Deltagarna tävlar om certifikat som sedan ska registreras hos SSK.

Olika klasser av utställningar

Alla renrasiga hundar är speciellt framtagna för olika användningsområden. På grund av detta kan givetvis inte alla hundar tävla i samma slags utställningar, eftersom att domaren tittar på hunden baserat på rasen. Vidare finns det olika klasser, där bland annat ålder, kön och avelshistorik ingår.

Inofficiella hundutställningar

Den typen av utställningar som nämns ovan är så kallade officiella utställningar. En inofficiell hundutställning å andra sidan liknar de officiella i praktiken. Den största skillnaden ligger i att inofficiella deltagare inte tävlar om några certifikat. Det hela går i regel till på ett snarlikt sätt, men på en mer lekmannamässig nivå. Vem som helst får lov att arrangera den här typen av utställning.

Samma regler gäller för båda typerna av utställningar och bedömningen sker på liknande sätt. Det ordnas ibland spontana utställningar där ingen föranmälan krävs, men det vanligaste är att man anmäler sin hund genom att fylla i särskilda formulär. Viktigt att tänka på är att den deltagande hunden är skyldig att delta i den anmälda klassen och eventuellt i klassen över om hunden kvalificerar för det efter bedömning.

Det ordnas stora utställningar årligen och utställning är ett bra sätt att stimulera sin hund. Inom utställning är hantering en viktig del att tänka på i den dagliga träningen.

Related Post