Denna sida syftar inte till att bli sponsrad utan är en ren informationssida om hundrasen borderterriers och dess tävlingar och utställningar.