Övrigt

Omplacering av borderterrier

Ibland uppstår situationer då en borderterrier måste omplaceras. Det kan ha hänt någonting med ägaren eller familjesituationen som gör att det inte finns något annat val. Likt för de flesta hundraser kan en del problem uppstå. Hundägare och hund skapar starka band. Den första tiden efter en omplacering kan vara mycket svår för en borderterrier….