Helsinki INT HE W-16 10/12

Domare Tuula Savolainen
42 deltagande

BIR cert HE W-16 Ke-Den’s Battlestar
BH2 cacib Tirtär Walther
BH3 res-cert res-cacib Huntaway Haway The Lads
BH4 Irade’s Fin-Anssi

BIM cacib HE W-16 Ommik’s Lady Macbeth
BT2 cert res-cacib En’Båårdiz Oh Do You Do Voodoo
BT3 Baillieswells Lochindaal
BT4 Ommik’s Athene
res-cert Tigerlike Far From Easy

BIR-Veteran Ommik’s Turandot

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Rapportering av resultat – en påminnelse!

¤ Detta är en sida för nyhetsrapportering av resultat, med bas i Sverige. Vi rapporterar från utställning, tävling (ex. agility, lydnad, bruks) och prov (ex. gryt och viltspår) i Norden. Allt arbete med borderterrierresultat.se sker helt ideellt. Kostnaden för domän och webhotell täcks av sponsring.
¤ Meddela gärna innan att du kommer finnas tillgänglig att rapportera in resultat, så kommer vi överens om vem som ska ta emot resultaten och lägga in dem.
Maila på mail@borderterrierresultat.se.
Våra telefonnummer hittar du på “Om sidan & kontakt”.
¤ Du får jättegärna maila, ringa eller messa in resultaten direkt efter avslutad bedömning. Det är många (inte bara i Norden!) som är nyfikna!
Helena passar vanligtvis telefon och mail dagtid under utställningsdagar, skickar ni in resultat i efterhand får ni räkna med att de kan få vänta tills nästa gång vi uppdaterar.
När ni skriver in resultat var snälla och använd den standard vi använder för att skriva resultaten… Det är betydligt enklare att bara klistra in än att behöva sitta och skriva om alltihopa!
¤ Resultaten ska vara officiella, med undantag för våra rasspecialer. De ska också vara fullständiga, dvs alla placerade hundar ska redovisas. På grytprov/viltspårsprov vill vi ha alla deltagande med gk resultat. Du kan inte rapportera resultat för bara din egen hund. Ofullständiga resultat publiceras inte.
¤ Plats, datum, domare och antal deltagande hundar ska anges.
¤ Förminska inte bilderna! Skicka foton i orginalformat som bifogad fil, så beskär och förminskar vi så att hundarna syns på bilden på bästa sätt. Vi skickar också bilderna till Borderterrierbladet och för tryck måste de vara obeskurna och oförminskade, alltså 300 DPI.
Foton ska vara från tillfället med pris och/eller domare. Är det BIR och BIM så ska båda hundarna vara med på bilden. Kom ihåg att ange fotograf!

MVH
Resultatteamet

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Älvsjö INT SE V-16 3/12

Domare Elspeth Jackson
57 deltagande

BIR SEV-16 Cert Cacib Borderby’s Nitty Gritty
BH2 Res-Cacib Markuli’s Bronze Bullet
BH3 Res-Cert Kjelgaard’s Hannibal
BH4 Axbor Dustin

BIM SE V-16 Cacib Rabalder Ingen Protest
BT2 Res-Cacib Cert Lappstintans Hide and Bitch
BT3 Björshults Alice i Underlandet
BT4 Res-cert Björshults Dangerouse Desire

SE JV-16 Alsenhills Yeti
SE JV-16 Border Fialis Charming Maya
SE VV-16 En’båårdiz Fox Fighter
BIR-veteran SE VV-16 Toftahill Express Yourself

BIR-avelsgrupp Björshults Arne Anka
BIR-uppfödargrupp Björshults

bir_bim_alvsjo16

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Älvsjö INT 2/12

Domare Peter Fodstad
41 deltagande

BIR Cert Cacib Borderby’s Nitty Gritty
BH2 Res-Cacib Axbor Dustin
BH3 Rebus Xclusiva Xemplar
BH4 En’båårdiz Fox Fighter
Res-Cert Sweeping Blue Angel

BIM Cacib Juniper Ni Får Vänta
BT2 Res-Cacib Axbor Nattviol
BT3 Toftahill Express Yourself
BT4 Cert Silvermolnet Bianca
Res-Cert Lappstintans Hide and Bitch

BIR-veteran Toftahill Express Yourself
Bästa avelsgrupp Björshults Arne Anka

bir-o-bim-lilla-stockholm

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Billerud DTK, Danmark 26/11

Domare Luis Pinto Teixeira
10 deltagande (+ 3 valpar)

BIR Borderhouse Happy Harley
BH2 Kjelgaard’s Hannibal
BH3 Cert->NORD UCH Barrongiz Mr John Roy MacAwoy
BH4 res-cert Borderhouse Zodiak

BIM Cert Delta
BT2 Borderhouse Zin Zin
BT3 res-cert Gibas Fruitcake

BIR-Valp Kali Kama Seabisquit
BIR-Junior Borderhouse Zodiak
BIR-Veteran Borderhouse Happy Harley

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Lilleström INT NO V-16, Norge 19/11

Domare Gertrud Hagström
14 deltagande (+2 valpar)

BIR CERT CACIB NO V-16 Borderby’s Nitty Gritty
BH2 R-CERT R-CACIB Axbor Dustin
BH3 Sub Terram Special Order
BH4 Bordysk’s Peter Ross

BIM CACIB NO V-16->C.I.B Crazy Train Cranberry
BT2 CERT NO JV-16 Sweeping Fallen Angel
BT3 R-CERT R-CACIB Trientalis Pia Mia
BT4 Wästborders Diod

BIR-valp Ashley
BIR-veteran NO VV-16 Rabalder Bomber Och Granater

dsc_1038

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Sollentuna SvTeK 12/11

Domare Angel Sotoca Santos
(Valpdomare Carl-Gunnar Stafberg)
24 deltagande hundar (+4 valpar)

BIR Rabalder Ingen Protest
BT2 cert->NORD UCH Musical’s Grease Lightning
BT3 res-cert Björshults Dangerous Desire
BT4 Silvermolnet Bianca

BIM cert Musical’s Quattro
BH2 Rockamore Cullinan
BH3 res-cert Zonsierraz Finurliga Zven
BH4 Fightingstar’s Call Me Tiger

BIS-3 BIR-valp 4-6 Zonsierraz Idylliska Ziri
BIR-valp 6-9 Rabalder Allsindar
BIR-junior Silvermolnet Bianca
BIR-unghund Musical’s Quattro
BIS-1 BIR-jakt Björshults Cassanova
BIS-4 BIR-uppfödargrupp Björshults
BIR-avelsgrupp Björshults Arne Anka

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Herning INT NORD V-16, Danmark 6/11

Domare Hans Van Den Berg
21 deltagande (+1 valp)

BIR NORD V-16 Cert CACIB->DK UCH Hiddenhill’s Aurora
BT2 res-cert res-cacib Wästborders Diod
BT3 NORD JV-16 Silvermolnet Bianca
BT4 Borderhouse Xin Xin

BIM CACIB NORD V-16 Kali-Kama The Bishop
BH2 NORD VV-16 Borderhouse Happy Harley
BH3 CERT res-cacib Borderby’s Nitty Gritty
BH4 res-cert Unixu’s Casanova Giacomo
NORD JV-16 Sjödjurets Sunrise Shiraz

BIR-Valp Kali-Kama Peniaphobia Antoli
BIR-Veteran Borderhouse Happy Harley

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Herning INT DK V-16, Danmark 5/11

Domare Ingrid Borchorst
19 deltagande (+1 valp)

BIR DK V-16 DK VV-16 Borderhouse Happy Harley
BH2 CERT CACIB Borderby’s Nitty Gritty
BH3 res-cacib Kali-Kama The Bishop
BH4 res-cert Lutra’s Odd-Fellow

BIM CACIB DK V-16 Borderhouse Xin Xin
BT2 CERT res-cacib Wästborders Diod
BT3 DK JV-16 res-cert Silvermolnet Bianca
BT4 Tusneldas Blue Roes

BIR-Valp Kali-Kama Peniaphobia Antoli
BIR-Veteran Borderhouse Happy Harley

bir_herning

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Växjö INT 5/11

Domare Ulla Lehtenström
28 deltagande

BIR CACIB Björshults Arne Anka
BH2 res-cacib Björshults Cassanova
BH3 Rebus Xclusiva Xemplar
BH4 CERT Sjödjurets Sunrise Shiraz
Res-cert Sweeping Blue Angel

BIM CERT CACIB->SE UCH Wästborders Miss Hulk
BT2 res-cacib res-cert Musical’s Greased Lightning
BT3 Björshults Alice I Underlandet
BT4 Björshults Fixat Och Klart

BIS-2 BIR-Veteran Toftahill Express Yourself
BIR-Uppfödargrupp Björshults

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Sundsvall INT 16/10

Domare Charlotta Melin
38 deltagande

BIR cacib Sweeping There Must Be An Angel
BT2 res-cacib Rabalder Bytta Bing Bång
BT3 Crazy Train Cranberry
BT4 cert Sweeping Angel Dust
Res-cert Musical’s Greased Lightning

BIM cacib Björshults Dancing For Money
BH2 cert res-cacib Musical’s Quattro
BH3 Axbor Dustin
BH4 Rockamore Cullinan
Res-cert Bombax Baryton

BIR-veteran Lyckliga Helleborus Busiga Brunöga
BIR-uppfödargrupp Sweeping

sundsvall-2016

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Baggböle SvTeK 15/10

Domare Dodo Sandahl
33 deltagande (+2 valpar)

BIS-4 BIR Sweeping There Must Be An Angel
BT2 Björshults Alice I Underlandet
BT3 Crazy Train Cranberry
BT4 cert Sweeping Angel Dust
res-cert Sweeping Fallen Angel

BIM Jexmo Macklemore
BH2 Björshults Cassanova
BH3 cert Rockamore Stormy Weather
BH4 res-cert Musical’s Quattro

BIR-valp Fightingstar’s Power Of Love
BIR-junior Sweeping Angel Dust
BIS-3 BIR-unghund Musical’s Quattro
BIS-1 BIR-jakt Björshults Cassanova
BIR-veteran Lyckliga Helleborus Busiga Brunöga
BIS-1 BIR-uppfödargrupp Sweeping

bir_baggbole
Foto Anna-Karin Bergh

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail